• Prof Stuart Bradley, University of Auckland – Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau
 • Denis Burchill, University of Auckland – Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau
 • Prof Philip Butler, University of Canterbury – Te Whare Wānanga o Waitaha
 • Dr Garth Carnaby, G A Carnaby & Associates Ltd
 • Prof Crispin Gardiner, University of Otago – Te Whare Wānanga o Otāgo
 • Prof John Harvey, University of Auckland – Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau
 • David Housden, St Bernard’s College – Te Kura Tuarua ō Hato Perenara
 • Prof David Hutchinson, University of Otago – Te Whare Wānanga o Otāgo
 • Dr Peter Johnson, Victoria University of Wellington – Te Herenga Waka
 • Prof David Parry, Massey University – Te Kunenga Ki Pūrehuroa
 • Prof Alan Poletti, University of Auckland – Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau
 • Dr Graeme Putt, University of Auckland – Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau
 • Prof Tony Signal, Massey University – Te Kunenga Ki Pūrehuroa
 • Prof Matt Visser, Victoria University of Wellington – Te Herenga Waka
 • Prof Bill Williams, Massey University – Te Kunenga Ki Pūrehuroa
 • Prof David Wiltshire, University of Canterbury – Te Whare Wānanga o Waitaha
 • Prof Ulrich Zuelicke, Victoria University of Wellington – Te Herenga Waka